Kantor

Kantor jest mistrzem siły umysłowej. Poddaje ciało i duszę surowemu kształceniu, aby wspomagać swoich sojuszników siłą wiary. Za pomocą magicznych umiejętności, mantr oraz swojego kostura potrafi nie tylko uzdrawiać, ale także zwiększać morale i dyscyplinę swoich sojuszników.

Ważne cechy: siła, wola, zwinność

Polski